logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XII sesji Rady w dniu 1.10.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyboru Sejmu i Senatu RP

XII/127/91

 127

 załącznik

 

2.

nadania honorowego obywatelstwa

XII/128/91

 128

 

3.

podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta

XII/129/91

 129

 

Lista wiadomości