logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIV sesji Rady w dniu 10.12.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kościana w zakresie dochodów i wydatków (przeniesienie między działami)

XIV/136/91

 136

 

2.

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kościana za 1991r. w zakresie dochodów i wydatków

XIV/137/91

 137

 

3.

zmiany Uchwały Nr IX/105/91 Rady Miejskiej Kościana z dn.  11 czerwca 1991r.

XIV/138/91

 138

 

4.

ustalenie miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XIV/139/91

 139

 

5.

zmiany Uchwały Nr V/61/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6.11.1990r. dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana

XIV/140/91

 140

 

6.

dodatkowych oznaczeń taksówek w m. Kościanie

XIV/141/91

 141

 

7.

przyjęcie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XIV/142/91

 142

 

Lista wiadomości