logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 23.12.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana w zakresie dochodów i wydatków

XVI/144/91

 144

 

2.

zmiany budżetu miasta Kościana i zakładów budżetowych na 1991r.

XVI/145/91

 145

 

3.

zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w 1991r.

XVI/146/91

 146

 

4.

udzielenia pożyczki w 1991r. Spółce Wodno-Ściekowej w Kościanie

XVI/147/91

 147

 

5.

uchwalenia prowizorium budżetowego miasta Kościana w zakresie dochodów i wydatków na I kwartał 1992r.

XVI/148/91

 148

 

Lista wiadomości