logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odwołania członka Zarządu Miasta Kościana

XV/143/91

 143