logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XX sesji Rady w dniu 7.04.1992r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zniesienia szczególnego tryby najmu lokali na terenie miasta Kościana

XX/171/92

 171

 

2.

nabycia gruntu pod wysypisko odpadów komunalnych w Bonikowie

XX/172/92

 172

 

3.

zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sienkiewicza 3

XX/173/92

 173

 

4.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Kościanie

XX/174/92

 174

 

5.

uchwalenia budżetu Miasta Kościana oraz upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do dokonywania określonych zmian w budżecie Miasta i zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji

XX/175/92

 175

 

6.

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju

XX/176/92

 176

 

Lista wiadomości