logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXII sesji Rady w dniu 28.04.1992r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXII/177/92

 177

 

2.

uchwalenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana za rok 1991

XXII//178/92

 178

 

Lista wiadomości