logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXIV/199/92

  199

 

2.

nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kościana 

XXIV/200/92

  200

 

3.

sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

XXIV/201/92

  201 (1)
  201 (2)

 

4.

zamiany gruntów z Zakładami Przemysłu Spożywczego w Kościanie

XXIV/202/92

  202

 

5.

zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ks. Surzyńskiego 17

XXIV/203/92

  203

 

6.

wykupu gruntu pod ulicę Marciniaka

XXIV/204/92

  204

 

7.

wykupu działek pod ujęcia wody

XXIV/205/92

  205

 

8.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XX/172/92 z dnia 7 kwietnia 1992r. w sprawie nabycia gruntu pod wysypisko odpadów komunalnych w Bonikowie

XXIV/206/92

  206

 

9.

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grodziskiej 11

XXIV/207/92

  207

 

10.

odwołania Skarbnika Miasta

XXIV/208/92

  208

 

11.

powołania Skarbnika Miejskiego

XXIV/209/92

  209

 

12.

konieczności zawierania umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych przez właścicieli i administratorów nieruchomości z jednostkami zajmującymi się wywozem nieczystości

XXIV/210/92

  210

 

13.

zmiany Uchwały Nr XXIII/190/92 w sprawie zmiany nazw ulic i osiedli

XXIV/211/92

  211

 

14.

opłat za parkowanie pojazdów na parkingu ulicznym w centrum miasta

XXIV/212/92

  212

 

15.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXIV/213/92

  213

 

16.

ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXIV/214/92

  214

 

17.

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

XXIV/215/92

  215

 

18.

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

XXIV/216/92

  216

 

19.

ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Miejskiego

XXIV/217/92

  217

 

20.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta

XXIV/218/92

  218

 

21.

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

XXIV/219/92

  219