logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXV/220/92

 220

 

2.

wyrażenia opinii o zmianie granic miasta

XXV/221/92

 221

 

3.

wyrażenia opinii o zmianie granic miasta

XXV/222/92

 222

 

4.

przejęcia od Gminy Kościan nieruchomości przy ul. Słonecznej w Kurzejgórze

XXV/223/92

 223

 

5.

wykupu części nieruchomości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 w Kościanie

XXV/224/92

 224

 

6.

zamiany gruntów na ul. Klemensa Kruszewskiego w Kościanie

XXV/225/92

 225

 

7.

uchylenia Uchwały Nr XXIII/161/92 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 lutego 1992r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Regionalnego Związku Komunalnego

XXV/226/92

 226

 

8.

zmiany Uchwały Nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 1990r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie

XXV/227/92

 227

 

9.

procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1993r.

XXV/228/92

 228

 

10.

wyboru członka Zarządu Miasta Kościana

XXV/229/92

 229

 

11.

poszerzenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

XXV/230/92

 230