logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVI/231/92

 231

 

2.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVI/232/92

 232

 

3.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVI/233/92

 233

 

4.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVI/234/92

 234

 

5.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1992r.

XXVI/235/92

 235

 

6.

wyrażenia stanowiska odnośnie ustanowienia powiatu w Kościanie

XXVI/236/92

 236

 

7.

nieodpłatnego nabycia Czyszczalni Grochu przy ul. Młyńskiej w Kościanie

XXVI/237/92

 237