logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia stawek podatku od środków transportowych na 1993r.

XXVII/238/92

 238

 

2.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1993r.

XXVII/239/92

 239

 

3.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jego poboru w 1993r.

XXVII/240/92

 240

 

4.

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej na 1993r.

XXVII/241/92

 241

 

5.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVII/242/92

 242

 

6.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1992r. w zakresie dochodów i wydatków

XXVII/243/92

 243