logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych

XXX/266/93

  266

 

2.

wykupu nieruchomości na poszerzenie cmentarza komunalnego

XXX/267/93

  267

 

3.

odmowy ustanowienia służebności przejazdu przez nieruchomość położoną w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego

XXX/268/93

  268

 

4.

odmowy ustanowienia służebności przejazdu przez nieruchomość położoną w Kościanie stanowiącą targowisko miejskie

XXX/269/93

  269

 

5.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XXX/270/93

  270

 

6.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1993r.

XXX/271/93

  271

 

7.

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana za rok 1992r.

XXX/272/93

  272