logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 1993r.

XXXIV/303/93

 303  

 

2.

wyrażenia opinii o podziale kraju na powiaty

XXXIV/304/93

 304

 

3.

poparcia działań Wolsztyna w sprawie tworzenia powiatów

XXXIV/305/93

 305

 

4.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zespołu Usług Proj. i Nadzoru Inwestorskiego w Kościanie

XXXIV/306/93

 306

 

5.

odstąpienia od przystąpienia do Wielkopolskiego Porozumienia Kapitałowego - Spółka Akcyjna w Poznaniu

XXXIV/307/93

 307

 

6.

utracenia mocy Uchwały Nr XXIII/197/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 czerwca 1992r. w sprawie akceptacji podpisania umowy o dostawę komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana

XXXIV/308/93

 308

 

7.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie

XXXIV/309/93

 309

 

8.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Kościana

XXXIV/310/93

 310

 

9.

oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy, terenu położonego w Kościanie przy ul. Chłapowskiego

XXXIV/311/93

 311

 

10.

przeznaczenia gruntu komunalnego pod budownictwo wielorodzinne

XXXIV/312/93

 312