logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/1/94

 1

 

2.

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/2/94

 2

 

3.

wyborów delegatów do Sejmiku Samorządowego w Lesznie

I/3/94

 3