logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościana

II/4/94

 4

 

2.

zmiany regulaminu Rady Miejskiej Kościana

II/5/94

 5

 

3.

ustalenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie wyboru burmistrza i jego zastępcy oraz członków Zarządu Miasta

II/6/94

 6

 

4.

zmian w budżecie miasta Kościana w 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

II/7/94

 7

 

5.

wyboru burmistrza miasta Kościana

II/8/94

 8

 

6.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościana

II/9/94

 9

 

7.

wyboru członków Zarządu Miasta Kościana

II/10/94

 10

 

8.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza

II/11/94

 11