logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego

III/12/94

 12

 

2.

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

III/13/94

 13

 

3.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 1994r.

III/14/94

 14

 

4.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

III/15/94

 15

 

5.

zmiany Uchwały Nr VI/72/90 z dnia 18 grudnia 1990r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski"

III/16/94

 16

 

6.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

III/17/94

 17

 

7.

zmiany Uchwały Nr VII/83/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 1991r. w sprawie przystąpienia do spółki z o.o. pod firmą „Zmiany"

III/18/94

 18

 

8.

wystąpienia ze spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Handlowego Wydawniczo-Wielobranżowego „Zmiany"

III/19/94

 19

 

9.

przekazania gruntu na rzecz Rady Osiedla „Cukrownik"

III/20/94

 20

 

10.

oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Pracy „Przewóz" nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Chłapowskiego

III/21/94

 21

 

11.

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

III/22/94

 22

 

12.

zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 lipca 1993r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu budowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Kościanie

III/23/94

 23

 

13.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków oraz w zakresie gospodarki pozabudżetowej

III/24/94

 24

 

14.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościanie przy ul. Chłapowskiego 14

III/25/94

 25

 

15.

ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

III/26/94

 26

 

16.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

III/27/94

 27

 

17.

ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Miejskiego

III/28/94

 28

 

18.

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

III/29/94

 29