logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

propozycji poszerzenia kompetencji organów gmin

IV/30/94

 30

 

2.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

IV/31/94

 31

 

3.

zmiany Uchwały Nr XXXIII/295/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 lipca 1993r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kościanie oraz zasad ich wydawania

IV/32/94

 32

 

4.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

IV/33/94

 33

 

5.

wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu

IV/34/94

 34

 

6.

wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

IV/35/94

 35

 

7.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki

IV/36/94

 36

 

8.

zbycia w trybie przetargowym gruntu położonego w Kościanie przy ul. Klemensa Kruszewskiego

IV/37/94

 37

 

9.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. 27 Stycznia 8

IV/38/94

 38

 

10.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

IV/39/94

 39

 

11.

wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

IV/40/94

 40

 

12.

wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie

IV/41/94

 41

 

13.

wyrażenie opinii dotyczącej powierzenia funkcji wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie

IV/42/94

 42

 

14.

procedury uchwalania budżetu miasta Kościana na 1995r. oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

IV/43/94

 43

 

15.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków oraz w zakresie gospodarki pozabudżetowej

IV/44/94

 44

 

16.

opłat za parkowanie pojazdów na parkingu ulicznym w centrum miasta

IV/45/94

 45

 

17.

wyboru zastępcy burmistrza miasta Kościana

IV/46/94

 46