logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

IX/102/94

 102

 

2.

zmiany Uchwały Nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana

IX/103/94

 103

 

3.

udzielenia pożyczki Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kościanie

IX/104/94

 104

 

4.

stwierdzenia przejęcia Żłobka w Kościanie

IX/105/94

 105

 

5.

powołania rady nadzorczej Żłobka Miejskiego i Oddziału Rehabilitacyjnego w Kościanie

IX/106/94

 106

 

6.

nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Kościanie

IX/10794

 107

 

7.

zezwolenia na sprzedaż artykułów pirotechnicznych na targowisku miejskim przy ul. Targowa - Szewska w dniach 30 i 31 grudnia 1994r.

IX/108/94

 108