logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla zastępcy burmistrza miasta Kościana

V/47/94

 47

 

2.

wyboru członka Zarządu Miasta Kościana

V/48/94

 48

 

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego

V/49/94

 49

 

4.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

V/50/94

 50

 

5.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

V/51/94

 51

 

6.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

V/52/94

 52

 

7.

ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta

V/53/94

 53

 

8.

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

V/54/94

 54

 

9.

zaciągnięcia kredytu bankowego na budowę Zakładu Uzdatniania Wody

V/55/94

 55