logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

VII/73/94

 73

 

2.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana

VII/74/94

 74

 

3.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Sekretarza Miejskiego

VII/75/94

 75

 

4.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Miejskiego

VII/76/94

 76

 

5.

ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

VII/77/94

 77

 

6.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego da Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

VII/78/94

 78

 

7.

określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

VII/79/94

 79

 

8.

zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kościana

VII/80/94

 80

 

9.

powołania Komisji Mieszkaniowej

VII/81/94

 81

 

10.

zatwierdzenia uproszczonego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych „Wiatraki” w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego-Podgórna

VII/82/94

 82

załączniki do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

11.

zmiany Uchwały Nr XL/373/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 marca 1994r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1994r.

VII/83/94

 83

 

12.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków oraz w zakresie gospodarki pozabudżetowej

VII/84/94

 84

 

13.

przekazania w aport nieruchomości zabudowanych obiektami ciepłowniczymi

VII/85/94

 85