logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1994r.

XL/373/94

 373

 

2.

ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Piłsudskiego, Gostyńska, Berwińskiego

XL/374/94

 374

 

3.

zbycia nieruchomości położonych w Kościanie w rejonie ulic Gostyńska, Berwińskiego, Piłsudskiego w trybie przetargowym

XL/375/94

 375

 

4.

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1994r.

XL/376/94

 376

 

5.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XL/377/94

 377