logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany uchwały nr XXXVIII/358/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 1993r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXXIX/362/94

 362

 

2.

obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na terenie miasta Kościana

XXXIX/363/94

 363

 

3.

nabycia gruntu pod ulicę Kruczkowskiego

XXXIX/364/94

 364

 

4.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kościanie przy Pl. Wolności

XXXIX/365/94

 365

 

5.

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego

XXXIX/366/94

 366

 

6.

zmiany Uchwały Nr XXIV/202/92 z dnia 1 września 1992r. w sprawie zamiany gruntów z Zakładami Przemysłu Spożywczego w Kościanie

XXXIX/367/94

 367

 

7.

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek położonych w Kościanie przy Al. Lipowej

XXXIX/368/94

 368

 

8.

zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

XXXIX/369/94

 369

 

9.

zasięgu regionalnej telewizji publicznej w Wielkopolsce

XXXIX/370/94

 370

 

10.

statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XXXIX/371/94

 371

 

11.

Wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

XXXIX/372/94

 372