logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniu 31.01.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru członków Zarządu Miasta Kościana

X/109/95

 109

 

2.

zmiany uchwały Nr VIII/90/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 1994r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1995r.

X/110/95

 110

 

3.

zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej

X/111/95

 111

 

4.

utworzenia Żłobka Miejskiego w Kościanie

X/112/95

 112

 

5.

zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Kościanie

X/113/95

 113

 

Lista wiadomości