logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIII sesji Rady w dniu 30.05.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w obwodach szkół podstawowych na terenie miasta Kościana oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie

XIII/141/95

 141

uchylono decyzją wojewody leszczyńskiego

2.

utracenia mocy uchwały Rady Miejskiej Kościana

XIII/142/95

 142

 

3.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

XIII/143/95

 143

 

4.

przesunięcia terminu realizacji budowy Szkoły Podstawowej nr 7

XIII/144/95

 144

 

5.

przeprowadzenia odszczurzania na terenie miasta Kościana

XIII/145/95

 145

uchylono decyzją wojewody leszczyńskiego

6.

wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego-Podgórna

XIII/146/95

 146

 

7.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki

XIII/147/95

 147

 

8.

zbycia w trybie przetargowym gruntu położonego w Kościanie przy ul. Klemensa Kruszewskiego

XIII/148/95

 148

 

9.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XIII/149/95

 149

 

10.

zmiany uchwały Nr XII/134/95 z dnia 25 kwietnia 1995r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych

XIII/150/95

 150

 

11.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XIII/151/95

 151

 

Lista wiadomości