logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIV sesji Rady w dniu 27.06.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków

XIV/152/95

 152

 

2.

zmiany Uchwały Nr VIII/96/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.12.1994r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XIV/153/95

 153

 

3.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie przy ul. Leona Ciszaka

XIV/154/95

 154

 

4.

sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa - Rejonowego Urzędu Pracy w Kościanie

XIV/155/95

 155

 

5.

kontynuowania reform samorządu terytorialnego

XIV/156/95

 156

 

6.

uchylenia Uchwał Rady Miejskiej Kościana Nr XXIX/260/93 z dnia 30.03.1993r., Nr XLII/388/94 z dnia 15.04.1994r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia terenu pod oczyszczalnię ścieków dla miasta Kościana

XIV/157/95

 157

 

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. Oddział w Kościanie

XIV/158/95

 158

 

Lista wiadomości