logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVIII sesji Rady w dniu 26.09.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 1995r.

XVIII/178/95

 178

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XVIII/179/95

 179

 

3.

zmiany Uchwały Nr XVI/160/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3 sierpnia 1995r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków

XVIII/180/95

 180

 

4.

procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1996r. oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XVIII/181/95

 181

 

5.

zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XVIII/182/95

 182

 

6.

wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych

XVIII/183/95

 183

 

Lista wiadomości