logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIX sesji Rady w dniu 7.11.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst  uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XIX/184/95

 184

 

2.

likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie

XIX/185/95

 185

 

3.

zmian w obwodach szkół podstawowych na terenie miasta Kościana

XIX/186/95

 186

uchylono decyzją wojewody leszczyńskiego

4.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie na sfinansowanie Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Kościana

XIX/187/95

 187

 

5.

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XIX/188/95

 188

 

6.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego

XIX/189/95

 189

 

7.

oddania w użytkowanie wieczyste Handlowej Spółdzielni „Społem" nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Chłapowskiego 15 w trybie bezprzetargowym

XIX/190/95

 190

 

8.

wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

XIX/191/95

 191

 

9.

nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Dębcu Nowym

XIX/192/95

 192

 

10.

zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 276/95 Zarządu Miasta Kościana z dnia 18 października 1995r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych w dniach od 21 października do 2 listopada br. i pobierania opłat targowych za te miejsca

XIX/193/95

 193

 

Lista wiadomości