logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIX sesji Rady w dniu 9.08.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. oddział w Kościanie, dotyczącej spłaty kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Gurostwo

XXIX/294/96

 294

 

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy gwarancji bankowej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. oddział w Kościanie, dotyczącej spłaty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków

XXIX/295/96

 295

 

3.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie na finansowanie modernizacji kotłowni w gmachu Urzędu Miejskiego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 wraz ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe

XXIX/296/96

 296

 

4.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie

XXIX/297/96

 297

 

Lista wiadomości