logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

stwierdzenia wyboru Komisji w celu sprawdzenia zgodności wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendumz u stawami

XXIV/239/96

 239