logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIX sesji Rady w dniu 10.06.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst  uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie dochodów i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXIX/407/97

 407

 

2.

zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXXIX/408/97

 408

 

3.

zmiany Uchwały Nr XXXV/359/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.12.1996r. w sprawie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską za rok 1997r.

XXXIX/409/97

 409

 

4.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

XXXIX/410/97

 410

 

5.

przyjęcia zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej" dla osób niepełnosprawnych

XXXIX/411/97

 411

 

6.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Kościana umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie"

XXXIX/412/97

 412

 

7.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.04.1997r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XXXIX/413/97

 413

 

8.

warunków prowadzenia handlu okrężnego w Kościanie

XXXIX/414/97

 414

 

9.

ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XXXIX/415/97

 415

 

10.

przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie

XXXIX/416/97

 416

 

11.

zbycie gruntu położonego w Kościanie przy ul. Szkolnej

XXXIX/417/97

 417

 

Lista wiadomości