logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XL sesji Rady w dniu 22.07.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst  uchwały

Uwagi

1.

zmian w planie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997

XL/418/97

 418

 

2.

zmian w budżecie miasta na rok 1997r. w zakresie dochodów i wydatków

XL/419/97

 419

 

3.

zakres zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

XL/420/97

 420

 

4.

ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XL/421/97

 421

 

5.

ustalenia diet dla przewodniczącego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

XL/422/97

 422

 

6.

zmiany Uchwały nr XXXVIII/402/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.04.1997r.

XL/423/97

 423

 

7.

zmiany Uchwały Nr XXXV/359/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.12.1996r. z późniejszą zmianą w sprawie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na rok 1997

XL/424/97

 424

 

Lista wiadomości