logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLI sesji Rady w dniu 9.09.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze 1997r.

XLI/425/97

 425 (1)
 425 (2)

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie dochodów i wydatków

XLI/426/97

 426

 

3.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/252/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.02.1993r.

XLI/427/97

 427

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXXVIIII/399/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.04.1997r.

XLI/428/97

 428

 

5.

opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych

XLI/429/97

 429

 

6.

nabycia nieruchomości

XLI/430/97

 430

 

Lista wiadomości