logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLII sesji Rady w dniu 21.10.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XLII/431/97

 431

 

2.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.04.1997r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XLII/432/97

 432

 

3.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XLII/433/97

 433

 

4.

nabycia nieruchomości

XLII/434/97

 434

 

5.

wykupu mieszkań od Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie

XLII/435/97

 435

 

Lista wiadomości