logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLIII sesji Rady w dniu 25.11.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

utworzenie Straży Miejskiej w Kościanie

XLIII/436/97

 436

 

2.

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

XLIII/437/97

 437

 

3.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania wydatków, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XLIII/438/97

 438

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/97 Rady Miejskiej z 22.04.1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana

XLIII/439/97

 439

 

5.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z 22.04.1997r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XLIII/440/97

 440

 

6.

nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy Placu Wolności i ul. Nadodrzańskiej

XLIII/441/97

 441

 

7.

ustalenia opłat z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego

XLIII/442/97

 442

 

8.

zbycia lokalu użytkowego położonego w Kościanie przy ul. Łąkowej

XLIII/443/97

 443

 

9.

nadania Statutu Kościańskiemu Ośrodkowi Kultury w Kościanie

XVIII/444/97

 444

 

10.

zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie

XVIII/445/97

 445

 

Lista wiadomości