logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/1/98

 1

 

2.

wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kościana

I/2/98

 2

 

3.

wyboru burmistrza miasta Kościana

I/3/98

 3

 

4.

wyboru zastępcy burmistrza miasta Kościana

I/4/98

 4

 

5.

wyboru członków Zarządu Miasta Kościana

I/5/98

 5