logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

II/6/98

 6

 

2.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

II/7/98

 7

 

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/8/98

 8

 

4.

ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Kościana

II/9/98

 9

 

5.

ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Kościana

II/10/98

 10

 

6.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/11/98

 11

 

7.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/12/98

 12

 

8.

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

II/13/98

 13

 

9.

powołania komisji statutowej

II/14/98

 14

 

10.

przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie oraz w Kościańskim Ośrodku Kultury

II/15/98

 15

 

11.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie

II/16/98

 16

 

12.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie

II/17/98

 17

 

13.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/18/98

 18