logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

III/19/98

 19

 

2.

ustalenia cennika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

III/20/98

 20

 

3.

powołania Komisji Mieszkaniowej

III/21/98

 21

 

4.

przekształcenia Żłobka Miejskiego w Kościanie

III/22/98

 22

 

5.

nadania statutu Muzeum Regionalnego w Kościanie

III/23/98

 23

 

6.

powołania członków Rady przy Muzeum Regionalnym w Kościanie

III/24/98

 24

 

7.

odpłatności za wstęp do Muzeum Regionalnego w Kościanie

III/25/98

 25

 

8.

zmiany Uchwały nr VI/72/90 z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski"

III/26/98

 26

 

9.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

III/27/98

 27

 

10.

nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa

III/28/98

 28