logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998 r. w zakresie dochodów i wydatków

V/38/98

 38

 

2.

podatku od środków transportowych na 1999 r.

V/39/98

 39

 

3.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana

V/40/98

 40

 

4.

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie

V/41/98

 41