logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie wydatków

XLVI/477/98

 477

 

2.

określenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie

XLVI/478/98

 478

 

3.

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XLVI/479/98

 479

 

4.

zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XLVI/480/98

 480

 

5.

zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

XLVI/481/98

 481

  decyzją wojewody leszczyńskiego uchylono w części

6.

podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

XLVI/482/98

 482

 

7.

udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu na cele mieszkaniowe

XLVI/483/98

 483

 

8.

nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Górnej nr 1

XLVI/484/98

 484