logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przystąpienia do Związku Międzygminnego mającego na celu wspólną gospodarkę odpadami

XLVII/485/98

 485

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie dochodów i wydatków oraz źródeł sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XLVII/486/98

 486

 

3.

uzupełnienia Uchwały nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.01.1998r.

XLVII/487/98

 487

 

4.

zbycia nieruchomości gruntowych

XLVII/488/98

 488

 

5.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy  ul. Gostyńskiej 38a i b

XLVII/489/98

 489

 

6.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLVII/490/98

 490

 

7.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLVII/491/98

 491

 

8.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLVII/492/98

 492

 

9.

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta

XLVII/493/98

 493