logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przekazania sprawy dzierżawy gruntu do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLVIII/494/98

 494

 

2.

utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Nadodrzański Związek Gmin „Obra"

XLVIII/495/98

 495

 

3.

przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą Nadodrzański Związek Gmin „Obra"

XLVIII/496/98

 496

 

4.

ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XLVIII/497/98

 497

 

5.

ustalenia cennika usług świadczonych przez Sezonowe Schronisko Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

XLVIII/498/98

 498

 

6.

nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie

XLVIII/499/98

 499

 

7.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1998

XLVIII/500/98

 500

 

8.

wyrażenia opinii dotyczącej poszerzenia obszaru Strefy Ograniczonego Postoju w Kościanie

XLVIII/501/98

 501

 

9.

zmiany Uchwały nr XLIV/447/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1997r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej Kościana, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie

XLVIII/502/98

 502

 

10.

apelu o ustanowienie 27 maja Dniem Pracownika Samorządowego

XLVIII/503/98

 503

 

11.

przyjęcia regulaminu dorocznych Nagród Miasta Kościana

XLVIII/504/98

 504

 

12.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie dochodów i wydatków

XLVIII/505/98

 505

 

13.

zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1998r.

XLVIII/506/98

 506