logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji Rady w dniu 28.01.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Statutu Gminy Miejskiej Kościana

VI/42/99

 42 (1)
 42 (2)
 42 (3)
 42 (4)
 42 (5)

 

2.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

VI/43/99

 43

 

3.

określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

VI/44/99

 44

 

4.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/45/99

 45

 

5.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/46/99

 46

 

6.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/47/99

 47

 

7.

zmiany planu uproszczonego zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Piłsudskiego, Gostyńskiej i Berwińskiego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/296/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 lipca 1993 r.

VI/48/99

 48

 

8.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/49/99

 49

 

9.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/50/99

 50

 

10.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VI/51/99

 51

 

11.

o odrzuceniu zarzutu wniesionego do projektu zmian w miejscowym planie szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla „Błonie" w Kościanie

VI/52/99

 52

 

12.

nabycia nieruchomości

VI/53/99

 53

 

13.

rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

VI/54/99

 54

 

14.

powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

VI/55/99

 55

 

15.

wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką

VI/56/99

 56

 

16.

udzielenia pożyczki Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

VI/57/99

 57

 

Lista wiadomości