logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VII sesji Rady w dniu 4.03.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przeprowadzenia wyborów rad osiedli miasta Kościana oraz komisji rewizyjnych

VII/58/99

 58

 

2.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych

VII/59/99

 59

 

3.

ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

VII/60/99

 60

 

4.

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Zygmunta Berlinga w Kościanie

VII/61/99

 61

 

5.

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie

VII/62/99

 62

 

6.

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kościanie

VII/63/99

 63

 

7.

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Feliksa Stamma w Kościanie

VII/64/99

 64

 

8.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w mieście Kościanie oraz granic ich obwodów

VII/65/99

 65

 

9.

założenia i organizacji Gimnazjum Nr 1 w Kościanie ul. 27 Stycznia 1

VII/66/99

 66

 

10.

założenia i organizacji Gimnazjum Nr 2 w Kościanie ul. Mickiewicza 12

VII/67/99

 67

 

11.

założenia i organizacji Gimnazjum Nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24

VII/68/99

 68

 

12.

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w mieście Kościanie oraz granic ich obwodów

VII/69/99

 69

 

13.

powołania Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie

VII/70/99

 70

 

14.

powołania Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie

VII/71/99

 71

 

15.

powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

VII/72/99

 72

 

16.

zmiany Uchwały Nr III/20/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3.12.1998 r. w sprawie ustalenia cennika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

VII/73/99

 73

 

17.

zmiany Uchwały Nr IV/35/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

VII/74/99

 74

 

18.

zmiany Uchwały Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

VII/75/99

 75

 

19.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów rady Miejskiej Kościana

VII/76/99

 76

 

20.

ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Kościana

VII/77/99

 77

 

21.

ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Kościana

VII/78/99

 78

 

22.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

VII/79/99

 79

 

23.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

VII/80/99

 80

 

Lista wiadomości