logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na IX sesji Rady w dniu 22.04.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

współdziałania w zakresie obwodów gimnazjów obejmujących obszary sąsiednich gmin

IX/85/99

 85

 

2.

nadania Szkołom Podstawowym, Gimnazjom i Zespołom Szkół aktów założycielskich

IX/86/99

 86

 

3.

określenia regulaminu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 i Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kościanie

IX/87/99

 87

 

4.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kościanie

IX/88/99

 88

 

5.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie

IX/89/99

 89

 

6.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

IX/90/99

 90

 

7.

przyjęcia regulaminu Nagród Miasta Kościana

IX/91/99

 91

 

8.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

IX/92/99

 92

 

9.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i Młodzieży w Kościanie

IX/93/99

 93

 

Lista wiadomości