logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XII sesji Rady w dniu 24.06.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu miasta Kościana na 1999 r.

XII/119/99

 119

 

2.

zaciągnięcia kredytu w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. Oddział w Kościanie na sfinansowanie inwestycji miejskich

XII/120/99

 120

 

3.

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kościana za I półrocze

XII/121/99

 121

 

4.

zmiany Uchwały Nr VI/57/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.01.1999 r. w sprawie udzielenia pożyczki Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XII/122/99

 122

 

5.

ustalenia wysokości opłat za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt

XII/123/99

 123

 

6.

opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Kościana

XII/124/99

 124

 

7.

opinii dotyczącej likwidacji płatnego parkingu w ramach Strefy Ograniczonego Postoju w Kościanie

XII/125/99

 125

 

8.

wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia obszaru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w centrum miasta Kościana

XII/126/99

 126

 

9.

nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 68

XII/127/99

 127

 

10.

ustalenia wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

XII/128/99

 128

 

11.

wyznaczenia przedstawiciela gminy miejskiej Kościana do składu Rady Nadzorczej Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

XII/129/99

 129

 

Lista wiadomości