logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIII sesji Rady w dniu 9.09.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany uchwały nr XI/115/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 1999 r.

XIII/130/99

 130

 

2.

prowadzenia spraw związanych z ogólnym zarządem cmentarzy wojennych na terenie miasta Kościana

XIII/131/99

 131

 

3.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 1999 r.

XIII/132/99

 132

 

4.

trybu udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

XIII/133/99

 133

 

5.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kościanie

XIII/134/99

 134

 

6.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kościanie

XIII/135/99

 135

 

7.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kościanie

XIII/136/99

 136

 

8.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie

XIII/137/99

 137

 

9.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie

XIII/138/99

 138

 

10.

wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowisk wicedyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

XIII/139/99

 139

 

11.

nadania statutu Zespołowi Szkół nr 1 w Kościanie

XIII/140/99

 140 (1)
 140 (2)

 

12.

nadania statutu Zespołowi Szkół nr 2 w Kościanie

XIII/141/99

 141 (1)
 141 (2)

 

13.

nadania statutu Zespołowi Szkół nr 3 w Kościanie

XIII/142/99

 142 (1)
 142 (2)

 

14.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XIII/143/99

 143

 

15.

zmiany uchwały nr VII/80/94 z dnia 29 listopada 1994 r.

XIII/144/99

 144

 

16.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XXXVIII/396/97 z dnia 22.04.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana

XIII/145/99

 145

 

Lista wiadomości