logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIV sesji Rady w dniu 14.10.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 1999 rok

XIV/146/99

 146

 

2.

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

XIV/147/99

 147

 

3.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

XIV/148/99

 148

 

4.

wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

XIV/149/99

 149

 

5.

zmiany Uchwały Nr VI/57/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.01.1999 r. w sprawie udzielenia pożyczki Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XIV/150/99

 150

 

6.

określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XIV/151/99

 151

 

7.

wyboru członków do Rady Fundacji „Ratusz Kościański" w Kościanie

XIV/152/99

 152

 

8.

ustalenia wysokości opłat adiacenckich

XIV/153/99

 153

 

9.

zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej w Kościanie przy ul. Balcera

XIV/154/99

 154

 

10.

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie w trybie bezprzetargowym

XIV/155/99

 155

 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XIV/156/99

 156

 

12.

odmowy wszczęcia scalenia i podziału nieruchomości

XIV/157/99

 157

 

13.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Kościana w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Kościanie

XIV/158/99

 158

 

Lista wiadomości