logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XV sesji Rady w dniu 25.11.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

XV/159/99

 159

 

2.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 1999 r.

XV/160/99

 160

 

3.

ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt

XV/161/99

 161

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XV/162/99

 162

 

5.

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Bocznej

XV/163/99

 163

 

Lista wiadomości