logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVII sesji Rady w dniu 28.12.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 1999 r.

XVII/180/99

 180

 

2.

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Kościana z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg

XVII/181/99

 181

 

3.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999

XVII/182/99

 182

 

4.

zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XVII/183/99

 183

 

5.

likwidacji targowiska miejskiego w Kościanie przy ul. Północnej - Chłapowskiego i zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XVII/184/99

 184

 

6.

sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej

XVII/185/99

 185

 

7.

przystąpienia do Związku Międzygminnego mającego na celu wspólną gospodarkę związaną z utylizacją odpadów

XVII/186/99

 186

 

8.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XVII/187/99

 187

 

9.

zmiany Uchwały Nr XVI/175/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1999 r. w sprawie  uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2000 r.

XVII/188/99

 188 (1)
 188 (2)

 

10.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. Zakład Usług Energetycznych w Kościanie

XVII/189/99

 189

 

Lista wiadomości