logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVIII sesji Rady w dniu 24.02.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XVIII/190/2000

 190

 

2.

zamiaru emisji obligacji komunalnych

XVIII/191/2000

 191

 

3.

wyposażenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie w majątek trwały

XVIII/192/2000

 192

 

4.

nieodpłatnego przekazania na własność autobusu marki Jelcz, będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan na rzecz Piłkarskiego Klubu Sportowego „OBRA" w Kościanie

XVIII/193/2000

 193

 

5.

zmiany Statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie

XVIII/194/2000

 194

 

6.

ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynku stanowiącym własność Kościańskiego TBS-U sp. z o.o. i położonym w Kościanie przy ul. Poznańskiej dz. nr ewid. 3814/5

XVIII/195/2000

 195

 

7.

zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla „Błonie" w Kościanie zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/89/83 Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie z dnia 27 kwietnia 1983 r.

XVIII/196/2000

 196

 

Lista wiadomości