logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIX sesji Rady w dniu 6.04.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XIX/197/2000

 197

 

2.

sprostowania błędu w Uchwale nr XVIII/192/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.02.2000 r. w sprawie wyposażenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie w majątek trwały

XIX/198/2000

 198

 

3.

umorzenia pożyczki udzielonej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XIX/199/2000

 199

 

4.

przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

XIX/200/2000

 200

 

5.

uhonorowania Nagrodą Miasta Kościana - statuetką „Kościan Dziękuje" niemieckiej Gminy Alzey z okazji 10-lecia podpisania Porozumienia o współpracy partnerskiej

XIX/201/2000

 201

 

6.

nabycia nieruchomości

XIX/202/2000

 202

 

7.

uzupełnienia treści załącznika do uchwały nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.01.1998 r.

XIX/203/2000

 203

 

8.

uchylenia uchwały nr XLIII/442/97 z dnia 25.11.1997 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego

XIX/204/2000

 204

 

9.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XIX/205/2000

 205

 

10.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XIX/206/2000

 206

 

11.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XIX/207/2000

 207

 

12.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XIX/208/2000

 208

 

13.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XIX/209/2000

 209

 

Lista wiadomości